Vai trò của sinh thiết lỏng trong bệnh ung thư phổi
Hiện nay, điều trị đích bằng các thuốc phân tử nhỏ, ức chế tyrosine kinase (TKIs - tyrosine kinase inhibitors) đang là phương pháp được sử dụng trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến...