Ai có thể mắc ung thư?

Ai có thể mắc ung thư? Người gửi:
Trả lời:
Hơn một và một nửa triệu ca ung thư mới được chẩn đoán mỗi năm. Bất cứ ai cũng có thể bị ung thư ở mọi lứa tuổi, nhưng nguy cơ sẽ tăng lên cùng với tuổi tác. Khoảng 78% trường hợp ung thư được chẩn đoán ở những người 55 tuổi trở lên. Ung thư có thể được tìm thấy ở người Mỹ gốc của tất cả các nhóm chủng tộc và dân tộc, nhưng tỷ lệ xuất hiện bệnh ung thư thay đổi từ nhóm này sang nhóm khác.