Các nguy cơ ở bệnh nhân ung thư trong đại dịch Covid-19
Các khuyến nghị này nên được sử dụng như hướng dẫn để ưu tiên các khía cạnh khác nhau của chăm sóc ung thư nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với việc quản lý bệnh nhân ung...
Ca lâm sàng: Bệnh nhân mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR dương tính đã được điều trị ổn định hơn 3 năm tại Bệnh viện Bạch Mai
Đây là bệnh nhân ung thư phổi di căn xương đã được điều trị ổn định tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân có thể có cuộc sống bình thường, được trở với công việc của mình là điều hạnh phúc của người bệnh...
Chăm sóc da trong và sau xạ trị như thế nào
Xạ trị là một trong các phương pháp chính để điều trị ung thư. Ước tính có khoảng hơn 50% số bệnh nhân ung thư được chỉ định xạ trị. Tuy nhiên, bệnh cạnh tác dụng chữa bệnh thì xạ trị có thể gây ra...