Ca lâm sàng: Ung thư đại tràng ở bệnh nhân 15 tuổi
UTĐTT thường gặp ở người lớn tuổi, 80% các ca UTĐTT được chẩn đoán sau tuổi 552, tuổi trung bình mắc UTĐTTT là 74. Tuy nhiên, trong những năm gần đây mô hình UTĐTT theo lứa tuổi đã và đang thay đổi...