Ra mắt viện công nghệ tế bào gốc đầu tiên

Ngày đăng: 03/01/2012 Lượt xem 2090
Viện này sẽ cùng hợp tác với các công ty tại Cơ sở công nghiệp công nghệ tế bào gốc Nội Mông Cổ, được đặt tại Khu công nghiệp Hongsheng Hohhot, có tổng diện tích 300.000 mét vuông với các trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm, lồng ấp, giao lưu quốc tế và các đơn vị khác.

Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) về phát triển khoa học-công nghệ của Trung Quốc, khu vực tự trị Nội Mông Cổ sẽ là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực tế bào gốc, xây dựng thành một cơ sở công nghiệp tế bào gốc hàng đầu của quốc gia, có tính năng tích hợp giữa sản xuất, giáo dục và nghiên cứu, để đưa việc nghiên cứu tế bào gốc và ngành công nghiệp này bắt kịp với tiêu chuẩn quốc tế.

Nội Mông sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và toàn diện cho các tài năng sáng tạo và các doanh nghiệp với các dịch vụ khác nhau. Ngoài ra, khu vực tự trị đã xây dựng \"Quy định về Quản lý trạm làm việc Phục vụ các công ty ở Nội Mông Cổ\", để xây dựng các doanh nghiệp theo phong cách thị trường, định hướng sự phát triển các trạm làm việc của các viện sĩ.

Theo datviet/khoahoc

Tin liên quan