Phát hiện sớm ung thư phổi-phế quản

Ngày đăng: 29/10/2009 Lượt xem 3367
Hằng năm ung thư phổi - phế quản gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người chủ yếu là nam giới ở tuổi ngoài 45. Trong các loại ung thư ở nước ta nếu như ở nữ giới ung thư vú chiếm hàng đầu thì ở nam giới hàng đầu là ung thư phổi - phế quản. Tỷ lệ ung thư phổi trong số các loại ung thư là 20%, nam so với nữ là 9/1.

Để nhận biết sớm ung thư phổi - phế quản và nguyên nhân, mời bạn đọc tìm hiểu trên tuần báo số 34 ra ngày 28/2/2009 của TS. Hoàng Thế Hà.

Tin liên quan