Pembrolizumab dung nạp tốt, cải thiện kết quả ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) mắc bệnh tự miễn

Ngày đăng: 06/09/2023 Lượt xem 594

Pembrolizumab dung nạp tốt, cải thiện kết quả ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) mắc bệnh tự miễn

Hoàng Quốc Bình

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

(dịch)

Một nghiên cứu báo cáo rằng việc sử dụng pembrolizumab được dung nạp tốt ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) mắc các bệnh tự miễn trước đó, với xu hướng cải thiện kết quả không đáng kể. Ngoài ra, hoàn thành liệu trình pembrolizumab có liên quan đến kết quả sống sót tốt hơn so với việc không hoàn thành điều trị.

Một nhóm các nghiên cứu viên đã tiến hành đánh giá hồi cứu hồ sơ trường hợp của 82 bệnh nhân có khối u biểu hiện với thụ thể nội tiết PD-L1 có tỷ lệ khối u (TPS) ≥50 phần trăm và được điều trị bằng pembrolizumab bước một. Phương pháp Kaplan-Meier được sử dụng để ước tính tỷ lệ sống sót.

Tỷ lệ sống còn toàn bộ trung bình (OS) sau khi theo dõi (trung bình 36,93 tháng) là 13,6 tháng (khoảng tin cậy 95 phần trăm [CI], 8,9‒19,3). Mười bệnh nhân (12 phần trăm) có bệnh đi kèm tự miễn dịch. Xu hướng hướng tới tỷ lệ sống còn trung bình tốt hơn đã được quan sát thấy ở nhóm này so với những người không mắc bệnh tự miễn (42 so với 10,7 tháng; p=0,073).

Đáng chú ý, 16 bệnh nhân (20%) mắc bệnh không tiến triển sau 2 năm cho thấy tỷ lệ sống còn trung bình tốt hơn đáng kể so với những người không hoàn thành điều trị (p<0,001).

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tự miễn dịch mắc kèm đã phát triển các tác dụng phụ liên quan đến miễn dịch (irAE) so với những người không mắc bệnh (90% so với 70,8%). irAE duy nhất xảy ra với tỷ lệ cao hơn đáng kể ở nhóm tự miễn dịch là suy thượng thận cấp độ thấp (p=0,02).

Các nghiên cứu viên lưu ý: “Pembrolizumab, một chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, được phê duyệt để điều trị bước đầu cho NSCLC di căn ở những bệnh nhân có khối u biểu hiện PD-L1 với TPS ≥50%.

Nguồn: LinkPembrolizumab well tolerated, improves outcomes in NSCLC patients with autoimmune disease | Latest news for Doctors, Nurses and Pharmacists | Pharmacy (mims.com)

J Oncol Pharm Pract 2023;doi:10.1177/10781552221079356

Tin liên quan