Điều trị đầu tay bằng Nivolumab kết hợp với hóa trị hoặc Ipilimumab duy trì lợi ích về thời gian sống toàn bộ trong ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản tiến triển

Ngày đăng: 17/08/2023 Lượt xem 788

Điều trị đầu tay bằng Nivolumab kết hợp với hóa trị hoặc Ipilimumab duy trì lợi ích về thời gian sống toàn bộ trong ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản tiến triển

CN. Lê Thị Bích Ngọc

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

(dịch)

Theo kết quả cập nhật của thử nghiệm CheckMate 648 được trình bày tại ASCO GI 2023, sự kết hợp của nivolumab (NIVO) với hóa trị liệu hoặc ipilimumab (IPI) tiếp tục mang lại lợi ích về thời gian sống toàn bộ (overall survival: OS) khi điều trị đầu tay cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (oesophageal squamous cell carcinoma: ESCC) tiến triển so với hóa trị đơn thuần.

Với thời gian theo dõi dài hơn 29 tháng, sự cải thiện có ý nghĩa lâm sàng về OS với NIVO + hóa trị và NIVO + IPI so với hóa trị đơn thuần được duy trì ở cả nhóm bệnh nhân dương tính với PD-L1 và ở nhóm tất cả các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên của nghiên cứu, tác giả chính, Tiến sĩ Ken Kato từ Bệnh viện Trung tâm Ung thư Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản cho biết.

Ở nhóm bệnh nhân dương tính với PD-L1 (những bệnh nhân có biểu hiện PD-L1 tế bào khối u ≥1%), OS trung bình duy trì lâu hơn ở nhóm NIVO + hóa trị so với nhóm chỉ hóa trị (15,0 so với 9,1 tháng; tỷ lệ nguy cơ [hazard ratio: HR], 0,59). Điều này cũng được thấy tương tự khi so sánh giữa NIVO + IPI và hóa trị đơn thuần (13,1 so với 9,1 tháng; HR, 0,62).

Một xu hướng tương tự đã được quan sát thấy trong nhóm toàn bộ nghiên cứu đối với cả NIVO + hóa trị so với hóa trị đơn thuần (OS trung bình 12,8 so với 10,7 tháng; HR, 0,78) và NIVO + IPI so với chỉ hóa trị (OS trung bình 12,7 so với 10,7 tháng; HR, 0,77).

Sau 24 tháng, tỷ lệ OS luôn cao hơn ở những người được điều trị bằng NIVO + hóa trị và NIVO + IPI so với chỉ dùng hóa trị ở nhóm người dương tính với PD-L1 (lần lượt là 31% và 34% so với 12%). Xu hướng này cũng được nhìn thấy trong nhóm toàn bộ nghiên cứu (29% và 32% so với 19%).

Trong phân tích ban đầu, điều trị bằng NIVO + hóa trị hoặc NIVO + IPI dẫn đến OS vượt trội so với chỉ dùng hóa trị trong thời gian theo dõi tối thiểu là 13 tháng. Những kết quả này đã dẫn đến việc phê duyệt cả hai phác đồ kết hợp dựa trên nivolumab vào tháng 5 năm 2022 như là phương pháp điều trị đầu tay cho bệnh nhân mắc ESCC tiến triển hoặc di căn.

Thử nghiệm toàn cầu, nhãn mở, giai đoạn III này đã phân tích 970 bệnh nhân mắc ESCC tiến triển, tái phát hoặc di căn chưa được điều trị trước đó. Những người tham gia được chọn ngẫu nhiên tỷ lệ 1:1:1 để nhận NIVO 240 mg chu kì 2 tuần (Q2W) + hóa trị* chu kì 4 tuần (Q4W) (tuổi trung bình 64 tuổi), NIVO 3 mg/kg chu kì 2 tuần (Q2W) + IPI 1 mg/kg chu kì 6 tuần (Q6W) (tuổi trung bình 62 tuổi) hoặc hóa trị đơn thuần (trung bình 64 tuổi). Chỉ tiêu đánh giá là OS và thời gian sống bệnh không tiến triển (progression-free survival: PFS). Những kết quả này được đánh giá đầu tiên trong nhóm thuần tập dương tính với PD-L1 và sau đó là trong nhóm toàn bộ nghiên cứu.

Theo đánh giá trung tâm độc lập mù, PFS dài hơn với NIVO + hóa trị so với hóa trị đơn thuần được duy trì trong nhóm dương tính với PD-L1 (trung bình 6,8 so với 4,4 tháng; HR, 0,67) và nhóm toàn bộ nghiên cứu (trung bình 5,8 so với 5,6 tháng; HR, 0,83).

TS. Kato cho biết: “Tuy nhiên, không có lợi ích PFS nào được quan sát thấy giữa NIVO + IPI so với hóa trị ở cả hai nhóm dân số và điều này phù hợp với kết quả quan sát được trong nghiên cứu trước đây”.

NIVO + hóa trị đã vượt qua hóa trị đơn thuần về tỷ lệ đáp ứng khách quan (objective response rates: ORR), cả ở nhóm dương tính với PD-L1 (53% so với 20%) và toàn bộ đoàn hệ (47% so với 27%).

Giữa NIVO + IPI và hóa trị đơn thuần, ORR của nhóm trước cao hơn so với nhóm sau trong quần thể dương tính với PD-L1 (35% so với 20%) nhưng tương tự trong nhóm toàn bộ nghiên cứu (27% cho cả hai).

TS. Kato cho biết: “Các đáp ứng vẫn bền hơn với NIVO + hóa trị và NIVO + IPI so với chỉ hóa trị”.

TS. Kato lưu ý rằng các kết quả an toàn hiện tại ở tất cả các bệnh nhân được điều trị phù hợp với những báo cáo trước đó, không có tín hiệu an toàn mới nào được xác định với một trong hai phác đồ kết hợp.

TS. Kato cho biết: “Nhìn chung, NIVO + hóa trị và NIVO + IPI tiếp tục chứng minh lợi ích sống còn có ý nghĩa lâm sàng và đáp ứng lâu dài so với hóa trị đơn thuần với thời gian theo dõi lâu hơn ở những bệnh nhân mắc ESCC giai đoạn nặng chưa được điều trị trước đó”.

Ông kết luận: “Những kết quả này hỗ trợ thêm cho NIVO + hóa trị và NIVO + IPI như là phác đồ điều trị tiêu chuẩn chăm sóc đầu tay mới dành cho bệnh nhân mắc ESCC giai đoạn nặng”.

*Fluorouracil 800 mg/m2 tiêm tĩnh mạch (IV) hàng ngày (ngày 1–5) và cisplatin 80 mg/m2 tiêm tĩnh mạch (IV) (ngày 1)

Bài viết được lược dịch từ bài “Frontline nivolumab plus chemo or ipilimumab maintains OS benefit in advanced ESCC” của Elaine Soliven, được đăng trên MIMS ngày 09 tháng 03 năm 2023.

Link:  https://specialty.mims.com/topic/frontline-nivolumab-plus-chemo-or-ipilimumab-maintains-os-benefit-in-advanced-escc

Tin liên quan