Liệu pháp tế bào gốc trung mô phủ hạt nano paclitaxel điều trị u thần kinh đệm

Ngày đăng: 21/04/2020 Lượt xem 1851

  TS.BS. Nguyễn Huy Bình (dịch)

Đơn vị gen và Tế bào gốc

Trung tâm YHHN&UB, Bệnh viện Bạch Mai.

 

Đặt vấn đề

Tế bào gốc trung mô có khả năng định hướng tới khối u thần kinh đệm, vì vậy, tế bào này có thể coi là một phương tiện chuyên chở trong liệu pháp tế bào điều trị trúng đích loại u này.

Mục đích

Đánh giá hiệu quả của liệu pháp tiêm tế bào gốc trung mô phủ nanopaclitaxel trên mô hình chuột có khối u thần kinh đệm.

Phương pháp

Ủ hạt nanopaclitaxel với tế bào gốc trung mô để tạo ra hỗn hợp tế bào gốc trung mô phủ nano paclitaxel. Sử dụng hệ thống nuôi cấy mô phỏng hàng rào máu não để đánh giá về sự di chuyển và độc tính của hỗn hợp này. Hoạt tính phân bố sinh học và kháng u được đánh giá trên mô hình chuột có khối u thần kinh đệm bằng cách tiêm hỗn hợp vào chuột.

Kết quả

Liều tối ưu của hỗn hợp tế bào gốc trung mô phủ nanopaclitaxel (1 pgpaclitaxel/tế bào) có ảnh hưởng rất ít tới khả năng di chuyển, phân chia và biệt hóa của tế bào gốc trung mô. Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc trung mô gắn paclitaxel thông thường và paclitaxel dạng nano với mục đích giúp tiêu diệt tế bào khối u thần kinh đệm. Trên động vật thực nghiệm thì các hạt nano paclitaxel được đánh dấu sẽ xuất hiện ở khối u sau tiêm 2 ngày. Khả năng sống sót ở nhóm chuột có tiêm tế bào gốc trung mô gắn cả 2 loại paclitaxel thông thường và dạng nano thì tốt hơn so với nhóm chỉ sử dụng tế bào gốc trung mô gắn với một trong hai loại paclitaxel.

Kết luận

Dựa vào thời gian và khả năng chuyển paclitaxel từ tế bào gốc trung mô sang khối u, có thể cho thấy tế bào gốc trung mô chứa hạt nano paclitaxel cho hiệu quả trong điều trị u thần kinh đệm. Incorporation of chemotherapeutic drug-loaded NPs into MSCs is a promising strategy for tumor-targeted therapy. Do vậy, sự phối hợp giữa liệu pháp tế bào gốc trung mô phủ hóa chất dạng nano là hướng mới trong điều trị đích các bệnh ung thư.

Nguồn Int J Nanomedicine. 2018; 13: 5231–5248.

ungthubachmai.vn

Tin liên quan