Đánh giá hiệu quả điều trị của Ra-223 ở những bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến di căn xương bằng F-18-fluoride PET/CT, FDG-18 PET/CT và xạ hình xương /SPECT

Ngày đăng: 23/04/2020 Lượt xem 1398

BS. Lê Quang Hiển (dịch)
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai

 

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả điều trị của 223Ra đối với các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn xương bằng18F-fluoride PET/CT, 18FDG PET/CT, xạ hình xương /SPECT.

Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu hồi cứu trên 10 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến di căn xương. Các bệnh nhân này được điều trị bằng 223Ra với liều 55kBq/kg, tiêm tĩnh mạch 6 lần mỗi 4 tuần. Trước khi bắt đầu điều trị 223Ra và sau lần điều trị thứ 6, các bệnh nhân đều được đánh giá bằng 18F-fluoride PET/CT, 18FDG PET/CT và xạ hình xương/SPECT. Kỹ thuật PET/CT 18F-fluoride và 18FDG PET/CT được thực hiện 60 phút sau khi tiêm tĩnh mạch 2,1MBq/kg 18F-fluoride hoặc 3,7MBq/kg 18FDG bằng máy PET/CT (máy Biograph 16 hoặc Biograph Horizon của hãng Siemens). Kỹ thuật xạ hình xương/SPECT được thực hiện 3 giờ sau khi tiêm tĩnh mạch 740MBq 99mTc-MDP hoặc 99mTc-HMDP bằng máy xạ hình (máy Symbia T của hãng Siemens). Vùng quan tâm (ROI) được vẽ tại các khu vực di căn xương và giá trị hấp thu chuẩn tối đa (SUVmax) được đo lại trong các vùng ROI đó. Giá trị PSA được so sánh trước và sau trị điều trị bằng 223Ra.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy 223Ra làm cải thiện tình trạng di căn xương và giảm SUVmax ở 8 bệnh nhân. 18F-fluoride PET/CT giúp phát hiện di căn xương tốt hơn so với xạ hình xương/SPECT. Tuy nhiên, 18FDG PET/CT nhạy hơn hai kỹ thuật trên trong việc phát hiện di căn xương. Cũng trong nghiên cứu này, nồng độ PSA đã tăng lên ở 7 bệnh nhân sau khi điều trị bằng 223Ra.

Như vậy, 223Ra có hiệu quả làm giảm tình trạng di căn xương ở 8 trong số 10 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến di căn xương (được khẳng định bằng 18F-fluoride PET/CT, 18FDG PET/CT và xạ hình xương/SPECT), mặc dù nồng độ PSA đã tăng trong 7 bệnh nhân sau khi điều trị bằng 223Ra.

 


Nguồn: Evaluation of 223Ra therapy on bone metastases of prostate cancer by 18F-fluoride PET/CT, 18FDG PET/CT and bonescintigraphy/SPECT.

 

Tác giả: Katsuhiko Kato, TetsuroOdagawa, Naotoshi Fujita, Yoshinori Tsutsumi, Shinji Abe, Seiichi Yamamoto, Shinji Naganawa, Nagoya University Graduate School of Medicine Nagoya Japan.

http://jnm.snmjournals.org/content/60/supplement_1/534.abstract

ungthubachmai.vn

Tin liên quan