Chẩn đoán và điều trị phù não do khối u nội sọ
Định nghĩa: Phù não là sự tích tụ bất thường nước và dịch trong khu vực tế bào và/hoặc khu vực ngoài tế bào não, dẫn đến sự tăng thể tích toàn bộ não. Phù não do các nguyên nhân khác nhau có cơ chế...